medevis-kennel © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use

 In english

Tikens dräktighet

Lite om dräktighet

Dräktighetstid: I medeltal är en tik dräktig 63 dygn från parning med en variation från 56-72 dagar. Variationen beror på flera saker men viktigaste faktorn är när tiken haft ägglossning.

Tecken på dräktighet:

- viss vulvasvullnad kvarstår efter löpet

- tiken är illamående i vecka 3 och/eller vecka 5

- ibland förekommer en lindrig blödning från vulva under någon/några dagar i vecka 3

- rodnad av spenarna från ung vecka 4

- spen- och juverförstoring från vecka 5

- bukförstoring från vecka 5

- klar, seg flytning från 4-5 veckan

- fosterrörelser från vecka 7

Fostrets utveckling

Embryo

1.+ 2.+3 Vecka

Efter en vällyckad parning transporters äggen in i äggledaren, och celldelningen starter. Efter ca. 8 - 12 dagar består fostret af 16 celler, också kallad morula-stadiet, och i den storleken kommer det in i livmodern. Celldelningen fortsättar i livmodern. Fosteranlägget er i den kommande vecka inte fästa till livmoderväggen, men flyter fritt omkring.

Efter ca. 3 veckor, med en variation på mellan 17 - 22 dagar, er fosteranläggen fritt fördelat i de to livmoderhorn och er nu i gång med at gro fast på livmoderväggen. Fosteranlägget er på denna tidpunkt ca. 1 cm. långt och påminner om en lille fisk med utväxter, som senare bliver till for och bakben .

Der fosteranlägget er väkts fast på livmodern, bildas moderkakan, som bliver fostrets förbindelse med modern. Igenom moderkakan, tillför tiken de näringsämnen som fostret skal använda i den kommande utveckling. Fostret förbindas med moderkakan via sin navelsträng.

Tikens Livmoder.

  1. Ovary
  2. Uterine Horn
  3. Uterine Body
  4. Vagina
  5. Bladder
  6. Fallopian Tube

Vecka 4

Man kan nu tydligen skilja på för- och bakben. Örsnibbarna är synlige som et litet flabb och örat och ögonen bliver bildat i denne vecka. Fosterhindarna kan i detta stadium kännas som bublar på ca. 2,5 cm. Dräktigheten kan påvisas ved ultraljudsskanning från detta tidpunkt.

Vecka 5

Under denna vecka formas ögonlocken, och morrhåren på överläppen och över

ögonen anläggs.

Örsnibbarna växer, så den nästan täcker över anlaget till örgången. Fem par dievårtor

med tillhörande mjölkkörtlar, samt de yttre könsorganen börjar utvecklas.

I denna vecka vill fostrets tassar börja at forma det, som senare blir till trampdynor

och tår. Omkring dag 33 stängs gommen, så efter detta dato kan gomspalt inte

längre uppstå. Överhuvudtaget er den mest riskfulla tid, där kemikalier och andre

stoffer kan skada fostret, nu över. Här börjar också tarmsystemet att bildas, som på

detta stadium fortfarande är i navelsträngen.

Dräglikheten kan inte längre kännas, men ultraljudsskanning er den mest använda

metod från nu och till fostret kan påvisas med röntgen bilder. Tiken vill möjligen först

nu vise de första tecken på dräktighet med ett ändrat beteende, men bugen har ännu

inte ändrat form.

 

Vecka 6

Öronsnibbarna och ögonlock växer och täcker i slutningen av veckan örongång och

ögon. De yttre könsorganen börjar förändra sig i retning af han- och honkönsorganen.

I starten av veckan skiljas tårna helt, och i slutningen av veckan vill klorna bli Bildad.

Morrhår börjar växa ut av de anlägg, der blev bildad veckan innan.

Tarmsystemet lämnar navelsträngen och befinner sig nu i

den äntligen placering i bukhålan.

Hos tiken ses en svag rosafärgning af dievårtorna, och avhängig af antalet af valpar i

livmodern vill bugen tilltaga lite i omfång. Det är ingen anledning till foderändringar än.

 

Vecka 7

Under denne vecka vill kroppsbehåringen växa ut, och färgmarkeringen vill kunna

ses.

Tassarna och trampdynorna är nu färdig bildade.

Fostret liknar nu den färdige valpen, men kan inte överleve utanför livmodern.

Från detta tidpunkt är det egentlig bara storleken, der ändras.

Förbeningen i benen er nu så långt framme, at man från dag 49 kan se fostren på

röntgenbilder.

Det är nu för förste gången i dräktigheten möjligt at se fosterrörelser.

Tikens bug är i de flesta tillfälle tydligt förstorar, och mjölkproduktionen har börjat.

Fodret bör nu vara specialfoder till dräktige tikar/valpar, men inte i store mängder. Det

är ingen fördel at tiken bliver for tjock innan födslen.

 

Vecka 8

Fostret er färdigbildad och kan nu kännas, till tider kan fostrens hjärteslag höras och

man kan ibland se hur de rör sig. Tiken är nu mest besvärat av sin vikt och sit

omfång och skall i denna period vänjas vid sin valplåda. Mjölkkörtlarna är spända och

fulla med mjölk.

Vecka 9

Den siste veckan av dräktigheten förbereder tiken sig till födseln. Hon blir lugnare och intresserar sig inte så mycket for at leka, och kan vara mindre social end normalt. De siste 2-3 dygn innan födseln bör man reducera fodermängden med 30-40 %, och i det sista dygn innan själva födseln vill tiken normalt inta äta.

Från ca. 60. dagen kan fostret överleve utanför livmodern .

Tiken bör senast en vecka innan födsel introduceras till eget ställe att föda, bäst är

en vällinrättat valplåda. Här vill hon kunna göra något af den naturlige nästbyggning, som många tiker gör 2-4 dygn innan födseln. Det består i at samla trasor ihop och eventuellt river och gravar i valplådans botten.

Slida regionen vill bli stor og slapp. Bäckenmuskulaturen avslappnas, och hos en del tikar vill det vara våldsamma mjölk spänning flere dygn innan födseln. Omiddelbart

innan födseln blir hon orolig och rastlös, och det vill uppträda värk eller öppningsvärk. Dessa värk pressar fosterhinden från den första valpen ned i födselsgången.

Födselsvägen skall utvidgas och fostret skall pressas in i bäckenet innan de riktige knyst värken sättar i gång. Under detta skede vill fosterhinnarna på någon tidpunkt brista och innehållet flyta ut af slidan. Man säger at "vattnet har gått" och då starter

den riktige födseln. Öppningsperioden tar typisk 4-6 timer, men kan i sällan tillfällen

ta upp till ett dygn.

For bättra kunna förutsäga den exakta födsels dag, kan man starta denne vecka med

at ta tikens temperatur 2 x dagligen. (morgon och kväll). Temperaturen tas ved at föra

et ganska vanligt termometer et par cm. in i ändtarmen i et to minuter. Då får men ett överblick över hur tikens temperatur svänger normalt.

Når der konstateras et temperaturfall kan man med fördel ta temp. alla 3.-4. timmar.

Når temperaturen ligger ca. 1 - 1½ grad under det normale ved flera mätningar med någon timmas intervall, vill födseln gå i gång innan 12-24 timer.